Tikkurila katalozi boja

Kataloge boje i proizvoda možete pronaći u svakoj specijalizovanoj prodavnici. Potražite pomoć prodavca prilikom odabira boje.Izbor proizvoda

 • Tretman uljem produbljuje prirodnu boju drveta.
 • Uvek koristite ulje na površinama koje su ranije tretirane uljem.
 • Imajte na umu da punila u drvetu apsorbuju lakove i ulja različito u odnosu na ostalu površinu. To može dovesti do toga da finalna boja bude nejednaka na svim mestima.

Pre bojenja

 • Temperatura vazduha, površine kao i boje i lakova treba da bude najmanje +5ºС, sa izuzetkom za Kiva lak za nemeštaj, gde temperatura mora da bude najmanje +10ºС, a relativna vlažnost ispod 80%.
 • Pre upotrebe pročitajte uputstvo koje se nalazi na etiketi proizvoda.
 • Podlogu i završni premaz izaberite u istoj boji.
 • Zaštitite okno i ručke pre bojenja vrata/prozora. Ako vrata bojite na mestu, stavite klin ispod.
 • Prilikom bojenja panel vrata, najpre obojite panel ploče a zatim i ostale delove vrata.
 • Napravite plan farbanja, na primer kod prozorskih okvira pošite od vrha pa naniže. 
 • Kod farbanja drvenih površina sa polu-transparentnim završnim bojama, konačna boja drveta zavisi od vrste, tvrdoće drveta, njegove prirodne boje kao i od toga koliko puta je površina premazana. Testirajte boju na maloj površini.
 • Prilikom primene polu-transparentne boje, uvek nanosite boju u jednakim potezima i istom pravcu kako bi dobili jednak finiš.
 • Na velikim ravnim površinama kao što su vrata, prvo se može koristiti valjak, a zatim široka četka.

Za vreme bojenja

 • Dobro promešati proizvd pre i u toku upotrebe.
 • Ukliko poslove bojenja nastavljate i sledećeg dana, četku i valjak stavite u plastičnu kesu i dobro je zatvorite.

Posle bojenja

 • Obezbediti adekvatnu ventilaciju.
 • Pre upotrebe ostavite dovoljno vremena površini da se ošuši. Jer suv površinski sloj ne znači i konačno sušenje. Konačno sušenje materijala obično zahteva nekoliko dana do dve nedelje, zavisno od vrste materiala i debljine sloja.
 • Ukoliko vam je preostalo boje, pažljivo stavite poklopac i dobro zatvorite konzervu. Otvoreni i nijansirani proizvodi nemaju produžen rok skladištenja.
 • Boje odlagati kao štetan otpad a prazne limenke reciklirati.