Izračunavanje potrošnje i pokrivnosti

Potrošnja boja varira u zavisnosti od površine koja se tretira i njenog stanja. Apsorpcija je pod uticajem hrapavosti površine, stepena vlažnosti i poroznosti drveta. Na primer, bojenje površine koja dugo nije bojena apsorbuje mnogo više u odnosu na novu površinu.


Prilikom obračuna zapamtite da je potrošnja za bojenje oblica je 1,5 puta veća od potrošnje kod normalne. Uzmite u obzir i ugaone površine kao i broj slojeva. Kako je stopa popunjavanje obično 90%, trebalo bi da ukupne iznose litara zaokružite na veću decimalu i da pripremite dovoljnu količinu proizvoda kako bi se izbeglo prekidanje rada ili razlike u nijansi boje.


U tehničkim listama proizvoda možete pronaći predloženu teorijsku pokrivnost po jednom sloju.


Kako da izračunate potrošnju boje
  1. Visina x širina zida = površina zida koji se boji
  2. Zid 1 + zid 2 + zid 3 + zid 4 = ukupna površina koja se boji.
  3. ukupna površina podeljena sa predloženom pokrivnošću boje (m2/l) = POTROŠNJA