Video instrukcije bojenja

U okviru ove stranice možete pronaći tačan proces i metode farbanja različitih površina i podloga u enterijeru i eksterijeru. Posebna pažnja posvećena je metodama dekorativnog bojenja u okviru stranice  Dekoracije u enterijeru.

Video instrukcije snimljene u stvarnom svetu pomoći će profesionalcima u radu sa Tikkurila materijalima.