Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
M1
 

Akrostop izolaciona boja

Vodorazrediva akrilna izolaciona boja. Akrostop je pogodan kako za nove, tako I za već bojene površine od betona, cigle, gipsa, drveta, cigle. Takođe je pogodan I u prostorijama gde je rizik od pojave buđi, vlage, dima I čađi povećan.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
6
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l

Efikasan u borbi protiv buđi

Prisustvo vlage u zidovima objekata izaziva brojne probleme i neprijatnosti. Kao posledica vlage na zidovima se pojavljuju mrlje, buđ a često i otpadanje završnog sloja maltera, glet mase i boje. Najefikasniji način da se vlaga odstrani jeste korišćenje izolacione boje i apsorbera vlage.

Široka mogućnost primene

Akrostop je vodorazrediva akrilna izolaciona boja koja se primenjuje u sprečavanju pojave vlage, buđi, fleka i žutila od nikotina, čađi i dima. Koristi se na površinama od betona, cigle, gleta, građevinskih blokova, drvenih panel ploča i gips-karton ploča.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
18.12.2013
(Previous date 08.03.2012)
 

Akrostop izolaciona boja

Opis
Vodorazrediva akrilna izolaciona boja. Sprečava pojavu fleka uzrokovanih nikotinom, čađi i prikriva mesta gde je bila vlaga.
Karakteristike proizvoda

Akrostop je pogodan kako za nove, tako I za već bojene površine od betona, cigle, gipsa, drveta, I koristiti se u skladu sa datim uputstvima. Takođe je pogodan I u prostorijama gde je rizik od pojave buđi, vlage, dima I čađi povećan. Nije pogodan za upotrebu na gvozdenim ili čelčnim površinama. Ne sprečava pojavu I curenje smole. Ne mešati proizvod sa drugim proizvodima.

Preporučena upotreba
Zidovi i plafoni u enterijeru.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for interior walls The paint is full-matt The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
6
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l
Paleta boja
Bela
Stepen sjaja
Full-matt
Građevinski materijak (emisija klasa)
M1
Pokrivnost

6-8 m2/ l u zavisnosti od podloge

Pakvanje konzervi
1l, 3l i 10l
Razređivač
Water
Metod primene

Četka, valjak ili pištolj. Prskalice sa vazdušnim pritiskom: -mlaznica 0.015” 0.019” -Razređenje 0-10 %

Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Suv na prašinu nakon 1 sata. Nanošenje drugog sloja nakon 6 sati.

Otpornost na hemikalije
Otporan na upotrebu detrdženta I slabih rastvarača prilikom čišćenja.
Otpornost na toplotu
85ºC, ISO 4211-3.
Otpornost na mokro čišćenje
Klasa 2, ISO 11998
Sadržaj čvrste materije
približno 41%
Gustina
Approx. 1.3 kg/l, ISO 2811
Skladištenje
Zaštititi od mraza.
Šifra proizvoda
006_5663

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Tokom farbanja i sušenja temperatura vazduha, površine i farbe treba da bude preko +5ºC, a relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema
Uklonite prljavštinu i prašinu sa površine koja se farba. Površinu operite Maalipesu sredstvom za čiščenje u skladu sa uputstvom. Popunite rupe i pukotine sa odgovarajućim punilom, I brusite površinu. Uklonite prasinu od brušenja.
Premazivanje
Pre upotrebe boju dobro promešati. Nanesite u jedan ili dva sloja koristeći četku, valjak ili prskalicu. KAo završni sloj nanesite odgovajuću završnu boju.
Čišćenje alata
Nakon farbanja, alat isperite vodom. Tikkurila Pensselipseu sredstvo za čišćenje alata se preporučuje za uklanjanje očvrsle boje sa alata.
Uputstvo za održavanje
Najranije mesec dana nakon farbanja:
Očistite farbane površine sa vlažnim sunđerom ili krpom koristeći neutralni (pH 6-8) detrdžent. Prilikom razređenja pridržavajte se uputstva proizvođača. Nakon čišćenja obavezno osušite površinu.
Nekoliko nedelja nakon farbanja pažljivo rukovati površinom. Boja ce svoju konačnu tvrdoću I trajnost postići u normalnim uslovima nakon 1 meseca. Ukoliko postoji potreba za čišćenjem povrišine neposredno nakon farbanja, koristite blago vlažnu krpu.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
(cat A/g) 30g/l (2010).
Akrostop sadrži VOC max. 30g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Može izazvati alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Akrostop

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Prazne kante reciklirati I odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad uništiti I odložiti u skladu sa lokalnim propisima.
TRANSPORT
VAK/ADR nije klasifikovano
sre240714 / mli231006 / joa020209 / lko141106 / tho141106 / 006 5663

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!