Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
M1
 

Argentum 20

Specijalna higijenska završna boja

Argentum 20 je boja specijalno dizajnirana za zidne i plafonske površine koje zahtevaju visok nivo higijene. Boja na vodenoj bazi za profesionalnu upotrebu pruža specijalnu završnu obradu površinama koja su predmet habanja i zahtevaju visok nivo higijene. 


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior walls
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l

Obezbeđuje higijensku površinu

Proizvod sadrži aktivno srebro kao efektivan agens koji će sprečiti rast bakterijskih sojeva na obojenim površinama zajedno sa dobrom higijenom.

Otporan na habanje i abraziju

Argentum 20 podnosi primenu u teškim i izazovnim okruženjima. Odlično podnosi deterdžente i dezinfekciona sredstva koja se koriste u bolnicama.

Lak za upotrebu

Površina je suva na dodir nakon dva sata. Ponovo premazivanje moguće nakon četiri sata.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
24.02.2016
 

Argentum 20 - Higijenska boja za enterijer

Opis
Posebna boja za zidne i plafonske površine koje zahtevaju visok nivo higijene.
Karakteristike proizvoda
Koristi se za površine koje su izložene velikom habanju, kao što su holovi, stepeništa, bolnički hodnici i sobe i drugi slični objekti.
Preporučena upotreba
Betonske, malterisane, gletovane i površine sa pločicama i najčešće građevinske ploče u unutrašnjim prostorijama. Pogodan i za prvu primenu i za održavanje. Proizvod sadrži aktivno srebro kao efektivan agens koji će sprečiti rast bakterijskih sojeva na obojenim površinama zajedno sa dobrom higijenom. Proizvod je testiran prema standardu ISO 22196 sa vremenom izlaganja od 24 sata.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for interior walls The paint is semi-matt
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l
Bazne boje
A
Paleta boja
Tikkurila Symphony ton karta.
Stepen sjaja
Semi-matt
Građevinski materijak (emisija klasa)
M1
Pokrivnost
5–8 m2/l
Pakvanje konzervi
2,7 l; 9l i 18l
Metod primene
Četka, valjak ili sprej.
- mlaznica 0.015"–0.021"
- razređenje 0–5 % zapreminski
Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha
Suv na dodir nakon dva sata. Ponovo premazati posle 4 sata.
Wash resistance
Odlična. Podnosi deterdžente i dezinfekciona sredstva koja se koriste u
bolnicama.
Otpornost na hemikalije
Otporan na rastvarače, kao što je White Spirit.
Otpornost na mokro čišćenje
SFS-EN 13300 klasa I, ISO 11998.
Sadržaj čvrste materije
oko 40%
Gustina
1.2 kg/l, ISO 2811.
Skladištenje
Zaštititi od smrzavanja. Čuvati na suvom i hladnom mestu, apsolutno zaštićen od sunčeve svetlosti. Zatvoriti pakovanje pažljivo za sledeću upotrebu. Tonirano pakovanje ili otvoreno ne mogu da izdrže dugoročno čuvanje.

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje +10°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema
Neobojene površine:
Očistiti površine od prljavštine i prašine. Ako je potrebno, izglačati površinu sa odgovarajućom Tikkurila Presto ili Prestonit glet masom i izbrusiti osušenu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovni premaz Ässä 1 ili Luja Universal Primer.
Prethodno obojene površine:
Isprati prethodno obojene površine sa Maalipesu Cleaning Agent – (deterdžentom za čišćenje). Ukloniti ostatke boje. Izbrusiti čvrste i sjajne površine. Popuniti rupe i pukotine sa pogodnom Presto ili Prestonit glet masom. Naneti osnovni premaz Ässä 1 ili Luja Universal Primer.
Premazivanje
Prva aplikacija
Argentum 20 promešati dobro pre upotrebe. Naneti 1-2 sloja sa valjkom, četkom ili sprejom.

Održavanje
Tretirana površina održava svoju funkcionalnost tokom renoviranja sa nanetom bojom. Površina tretirani sa Argentum 20 mora se i tokom renoviranja premazivati istim proizvodom kako bi održali date karakteristike. Površina će izgubiti svoje posebne osobine, ako se tretira sa drugim proizvodima.
Čišćenje alata
Očistiti alat sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) kada se čisti stvrdnuta boja sa četke.
Maintenance treatment
Nakon farbanja, površine se mora tretirati pažljivo nekoliko nedelja jer će proizvod dostići svoju konačnu tvrdoću i trajnost pod normalnim uslovima posle mesec dana. Ako morate da očistite površinu ubrzo nakon farbanja, očistite ih lagano mekom četkom ili vlažnom krpom.
Očistite površinu pomoću neutralni deterdženata (pH 6-8) sa vlažnom krpom, sunđerom ili četkom. Očistite zaprljane površine pomoću blagih alkalnih deterdženata (pH 8-10). Isperite površinu pažljivo nakon čišćenja. Instrukcije za razblaženje od proizvođača deterdženta mora se poštovati prilikom mešanja rastvora.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Argentum 20

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljišta. Reciklirajte prazne, suve konzerve ili ih odložite u skladu sa lokalnim propisima. Uništite tečni otpad u skladu sa lokalnim propisima za opasni otpad.
TRANSPORT
Nije klasifikovano.
-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!