Tikkurila "EU Flower" proizvodi


EcolabelIzborom proizvode sa "EU Flower" logom, vi takođe činite i ekološki ispravan izbor. Logo EU Flower je oznaka na ekološkim nalepnicma za Evropsku zajednicu.

Za više informacija o logu i kriterijumima kvaliteta, pogledajte: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmEU proizvodi

Tehnički podaci
Safety data sheet
Joker - Akrilna antialergijska lateks boja Tehnički podaci
TDS_Tikkurila Joker