Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Kivisil - vodorazrediva fasadna boja

Vodorazrediva silikonska emulziona boja za farbanje betonskih i malterisanih površina  u eksterijeru. Primenjuje se u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima.KiiltäväMatta
The paint is suitable for exterior wallsThe paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
6
m2/l

Jednostavan za upotrebu

Vodorazrediva silikonska boja za farbanje betonskih i malterisanih površina u eksterijeru. Lako i jednostavno se nanosi uz pomoč ćetke, valjka ili spreja.

Za sve vremenske uslove

Kivisil predstavlja idealno rešenje koje pruža dugoročnu zaštitu. Sprečava pojavu vlage i prodiranje vode u strukturu površine i štiti je od vremenskih uslova.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
14.03.2008
(Previous date 20.01.2004)
 

Kivisil fasadna boja

Opis
Vodorazrediva silikonska emulziona boja.
Karakteristike proizvoda

Za farbanje betonskih i malterisanih površina u eksterijeru prema uputstvu za upotrebu. Sa blagom  teksturom (maksimalna veličina čestice o 0,3 mm).

Preporučena upotreba
Primenjuje se na stambenim, poslovnim, industrijskim i skladišnim objektima.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for exterior walls The paint is full-matt The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
6
m2/l
Bazne boje
LA and LC
Paleta boja
Tikkurila ton karta za fasade.
Stepen sjaja
Full-matt
Pokrivnost

4 - 6 m2 / l u jednom nanošenju. Pokrivenost je određena grubošću i poroznošću površine, kao i načinom i uslovima bojenja.

Pakvanje konzervi
2,7 l, 9 l, 18 l.
Razređivač
Water
Metod primene
Valjak , četka ili sprej.
Nijansirati  0-10 %

Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Vremenski period između nanošenja dva sloja 12h.

Water vapour resistance (EN ISO 7783)
Sd, H2O < 0.14 m (Kivisil primer + Kivisil facade paint system)
Water permeability (EN 1062-3)
w < 0.1 kgm-²h-0.5
Permeability to CO2 (EN 1062-6)
Sd, CO2 < 5 m (Kivisil prajmer+ Kivisil fasadna boja -system)
Adhesive strength (ISO 4624)
> 0.8 N/mm2   (Kivisil prajmer + Kivisil fasadna bojs - system)
Weather resistance
Pogodan u industrijskim i pomorskim površinama. Sprečava prodiranje kiše i zapljuskivanje konstrukcije, u isto vreme omogućava propuštanje vode kao pare iz unutra.
Sadržaj čvrste materije
40-45 %
Gustina
1.4 – 1.6 kg/l (depending on the colour), ISO 2811.
Skladištenje
Zaštititi od mraza.
Šifra proizvoda
353_6601

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se farba mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje 5 ° C, a relativna vlažnost vazduha ispod 80 %. Ne bojite tokom jake sunčeve svetlosti.
Priprema
Nebojene površine :
Uklonite prljavštinu, labavi materijal i soli iz betonskih površina i gipsa. Prefabrikovane betonske površine mogu da se farbaju nakon prve grejne sezone. Cement sa livenih površina se mora ukloniti brušenjem, četkanjem ili pranjem pod visokim pritiskom sa dodatkom peska. Tretirajte nove gipsane površine, nakon sušenja boje, najmanje nakon 1-2 meseca.
Ranije bojene površine:
Uklonite oljuštene, slabo vezane ili u obliku praha slojeve boje sa ranije obojenih površina. Izaberite način za uklanjanje u zavisnosti od čvrstine podloge i vrste boje koja se uklanja ( npr četkanjem, pranje pod visokim pritiskom vode ili brušenje). Uklonite takođe slabo vezan, krhki gips sa betonskih površina. Proverite slojeve između betonskih elemenata i popravite ih, ako je potrebno. Očistite rđu sa ojačavajućih rešetaka, i nastavite tretman koristeći odgovarajući Finnseco malter.
Priming
Prajmerišite čiste ili prethodno sa organskim bojm obojene površine sa vodorazredivim Kivisil premazom korišćenjem metoda " mokro na mokro ". Prethodno bojene površine primenom organskih boja može se prajmerisati ako su površine vodo apsorbujuće I porozne . Prajmerisanje je neophodno ukoliko je stara teška i kredasta .
KIVISIL prajmer je koncentrat koji se može koristiti u dve razmere razredjenja u zavisnosti od stanja podloge. Ako je pored vodoodbojnosti potrebno i jačanje svojstva ( npr na rasutim ili peščanim površinama ) koristite 1 : 9 razmeru razblaživanja (1 deo KIVISIL prajmera u 9 delova vode). Ako je samo vodoodbojnost potrebna koristite 1:19 razmeru razblaženja. Ako KIVISIL prajmer dospe na prozorska stakala odmah oprati vodom.
Patching
Zakrpite otvorene pukotine, rupe I udubljenja sa odgovarajućim Finnesko malterom, tako da su ravni sa okolnom betonskom površinom. Ostaviti da se stvrdne pre farbanja.
Premazivanje
Pre upotrebe dobro promešati Kivisil fasadnu boju. Ostavite dovoljnu količinu boje u rezervi, kako bi se izbegle razlike u nijansama. Međutim, ako morate da koristite boje iz raznih serija, oblasti koje se preklapaju farbajte sa mešavinom nove I stare boje ( npr 1 : 1 ). Raspored napravite tako da se preklapana područja nalaze na skrivenom mestu .
Završite površine sa dva sloja fasadne boje . Nastavite bojenje sledećeg dana, najmanje 24h nakon prajmerisanja, a vreme sušenja od 12 sati treba napraviti između slojeva. Ako je potrebno, Kivisil fasadna boja može se razrediti sa maksimalno 10 % vode.
Čišćenje alata
Nakon upotrebe alat oprati vodom.
Maintenance treatment
Kivisil fasadna boja je pogodan za održavanje boje. Ako boja kredasta koristite odgovarajući prajmer (npr Kivisil prajmer). Proverite stanje objekata i učinite neophodne popravke pre održavanja boje.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
(cat A/c) 40 g/l(2010)

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Proizvod nije klasifikovan kao opasan po zdravlje. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
KIVISIL_srb

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Prazne limenke i kante reciklirati i odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad uništiti ili odložiti u skladu sa lokalnim propisima.
TRANSPORT
VAK/ADR -
ssa140308 / ars010408 / SNA191104 / 353-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!