Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Liitu boja sa efektom školske table

Vodorazrediva boja za farbanje školskih tabli. Primenjuje se na zidovima i nameštaju, za stvaranje površine kao na tablama. Pisanje kredom dobro prijanja na obojene površine i može lako da se obriše.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Jednostavno i praktično

Ekološki prihvatljiva boja koja se razblažuje sa vodom, bez mirisa, praktična za nanošenje i upotrebu . Nanosi se valjkom, četkom ili sprejom. Dostupno u malim pakovanjima.

Ideja za enterijer

Liitu boja je pogodna za upotrebu ne samo na školskim tablama več i na zidnim površinama, dečijim sobama, vratima, barovima i tablama. Krede prianjaju na površinu dobro ostavljajući trag na Liitu boji koji veoma lako može da se izbriše bez ostavljanja tragova.

Hiljade boja

Ko je rekao da kredom možete pisati samo na crnoj ili zelenoj površini. Nova Liitu boja sa efektom školske table može da se tonira u preko 20.000 nijansi. Iznenadite sebe i vaše goste živopisnim bojama zida koji mogu da boje bilo kojom bojom krede.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
22.09.2014
 

Liitu boja za table

Opis
Vodorazrediva boja za farbanje školskih tabli.
Karakteristike proizvoda
Pimenjuje se na zidovima i nameštaju, za stvaranje površine kao na tablama. Pisanje kredom dobro prijanja na obojene površine i može lako da se obriše.
Preporučena upotreba
Zidovi, nameštaj.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for interior walls The paint is matt The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Bazne boje
A and C
Paleta boja
Tikkurila Symphony 2436 ton karta. Dodatak standardnoj boji, Crna 202.
Stepen sjaja
Matt
Pokrivnost
8-10 m2/l.
Pakvanje konzervi
A i C baza: 0,225 l i 0,9 l. Crna standardna boja 1/3 l i 1 l.
Razređivač
Water
Metod primene

Valjak, četka ili prskalica.

Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Drugi sloj naneti nakon 6h.

Površina spremna za upotrebu nakon jedne nedelje.

Otpornost na mokro čišćenje
SFS-EN 13300 klasa I, ISO 11998
Sadržaj čvrste materije
Približno 39 %, u zavisnosti od nijanse.
Gustina
approx. 1.2 kg/l, depending on shade, ISO 2811
Skladištenje
Zaštititi od mraza.
Šifra proizvoda
39V6001-3

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se farba mora biti suva, temperatura vazduha najmanje +8°C, a relativna vlažnost vazduha ispod 80 %.
Priprema
Nebojena površina :
Uklonite prljavštinu i prašinu sa površine. Popunite pukotine sa odgovarajućim punilom, ako je potrebno, i brusite osušenu površinu. Uklonite prašinu. Nanesite premajer na zidne površine sa Feelings univerzalnim prajmerom ili Varma prajmerom i Feelings prajmerom za nameštaj, Helmi Primer ili Otex Akva prajmer.

Ranije farbane površine :
Operite prethodno bojene površine sa Maalipesu deterdžentom za čišćenje prateći instrukcije na etiketi. Ostavite da se osuši. Brusite površinu i uklonite prašinu. Popune sve rupe i pukotine sa odgovarajućom punilom. Nanesite prajmer sa pogodnim proizvodom kao na primer Feelings univerzalna osnovna, Varma prajmer, Feelings prajmer za nameštaj, Helmi Primer ili Otex Akva,ako je potrebno.
Premazivanje
Pre upotrebe Littu dobro promešati. Ako je potrebno razrediti vodom. Nanesite boju valjkom ili četkom 1-2 puta.
Čišćenje alata
Alat očistite vodom. Tikkurila sredstvo za čišćenje je preporučeno za uklanjanje blago očvrsle boje.
Uputstvo za održavanje
Čišćenje najranije mesec dana nakon farbanja: Površine se čiste sa neutralnim pH ( 6-8) detrdžentom koristeći meku četkicu, sunđer ili krpu. Očistite veoma prljave površine sa slabo alkalnim ( pH 8-10 ) deterdžentom koristeći krpu ili sunđer. Isperite pažljivo površinu. Proizvod ostvaruje svoju konačnu čvrstoću i trajnost posle mesec dana pod normalnim uslovima, tako da se površinama mora oprezno rukovati za to vreme. Ako površine treba da budu očišćenje po završetku posla, očistite ih blago mekom četkom ili vlažnom krpom.
Maintenance treatment
Površine obojene Liitu bojom mogu se ponovo premazivati direktno sa Liitu bojom.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
(kategorija A/d) 130g/l(2010)
Liitu sadrži VOC max. 130g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Sadrži 1,2 - benzisotiazol-3 ( 2H) -1 i 2,4,7,9 - tetramethildec -5 -in -4,7- diol. Može izazvati alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice. Bezbednosni list je dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Liitu

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Reciklirajte prazne limenke ili ih bacati u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad uništiti u skladu sa lokalnim propisima.
TRANSPORT
ADR: nije klasifikovano
ser250914 / mkv170314 / garta04062014 / akk290914

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!