Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Maalipesu - Sredstvo za čišćenje

Alkalno sredstvo za čišćenje i tretiranje površina pre farbanja u enterijeru i eksterijeru.


The paint is suitable for interior wallsThe paint is suitable for exterior wallsThe paint is suitable for interior floorsThe paint is water-borne
Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
01.01.2012
(Previous date 28.11.2006)
 

Maalipesu - Sredstvo za čišćenje

Opis
Alkalno sredstvo za čišćenje unutrašnjih i spoljašnjih površina pre farbanja.
Karakteristike proizvoda

Primenjuje se za čišćenje zidova, podova, nameštaja, vrata, građevinskih tabli, čamaca i slično. Čisti neobojene površine uklanjajući prljavštinu, masnoću, ulje, vosak. Ne razblažen Maalipesu čisti površinu i ostavlja mat površinu koja poboljšava prianjanje novog premaza. Lateksne i druge mat površine tretirati sa razređenim Maalipesu. Posebno je pogodan za čišćenje jako zaprljanih površina, gde

je potrebna jaka rastvaračka snaga bez neželjenih efekata rastvarača. Ne preporučuje za pranje metalnih krovova ili direktno na neobojenu pocinkovanu površinu.
Preporučena upotreba
Primenjuje se za čišćenje zidova, podova, nameštaja, vrata, građevinskih tabli, čamaca i slično.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for interior walls The paint is suitable for exterior walls The paint is suitable for interior floors The paint is water-borne
Pakvanje konzervi
1 l, 3 l, 10 l
Razređivač
Water
Metod primene
Krpa za čišćenje ili mašina za čišćenje podova.
Gustina
1.0 kg/l, ISO 2811
Skladištenje
Zaštititi od smrzavanja.
Šifra proizvoda
006_1901

DETALJI PRIMENE
Priprema
Zaštitite stakla i druge površine koje mogu biti oštećene korozijom zbog alkaliteta.
Treatment
Nanesite nerazređen Maalipesu na tvrde i sjajne površine četkom, sunđerom ili krpom. Ostavite da deluje nekoliko minuta. Površinu očistite četkom i pažljivo isperite vodom. Nerazređen Maalipesu listi površine i ostavlja mat finiš koji poboljšava prianjanje novog premaza. Površine na kojima je lateks boja i druge mat površine tretirati sa Maalipesu razblaženim vodom u odnosu 1:10. Jako zaprljane površine tretirati sa jačim rastvorom u odnosu 1:5. Isprati pažljivo čistom vodom.
Razblaženi Maalipesu u odnosu 1:10 se može koristiti kao detrdžent za zaprljane površine.
Pre upotrebe Maalipesu sredstvo za čišćenje testirajte na manjoj površini (razblažen ili nerazblažen u zavisnosti od upotrebe). Neke obojene površinemogu biti oštećene ukoliko se koristi Maalipesu mešavina koja je prejaka.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Corrosive
Corrosive
Korozivan, C Sadrži: Kalijum hidroksid. Izaziva teške opekotine. Držite zaključano i van domašaja dece. Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice. Ne udisati paru/sprej. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. U slučaju nzgode ili da se ne osećete dobro, odmah potražiti savet lekara. U slučaju kontakta sa očim odmah isprati vodom i zatražiti lekarsku pomoć. Ukloniti svu kontaminiranu odeću. Sadrži: <5% anjonski sulfat, <5% fosfat, i 1,2 benzizotiazol-3(2H)-oh. Bezbednosna lista dostupna na zahtev.
TDS_Tikkurila Maalipesu

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Avoid spillage into drains, water systems and soil. Recycle empty, dry cans or dispose them of in accordance with local regulations. Destroy liquid waste according to the local regulations for hazardous waste.
TRANSPORT
VAK/ADR 8 III
sre270412 / akk300412 / lko141106 / 006 1901