MED odobreni proizvodi

Sledeći Tikkurila proizvodi imaju MED (Direktiva Morski opreme) sertifikat. Kao takvi  prihvaćeni su za unutrašnju upotrebu za bojenje zidova i plafona u brodovima.


Ovaj sertifikat MER - D - 1926 potvrđuje da proizvođač Tikkurila Oyj radi odobrenim sistemom kvaliteta koji je u skladu sa Direktivom Marine Equipment 96 / 98 / EZ, amandman 2012 / 32 / EU za površinske materijala sa niskim  stepenom zapaljivosti i širenja plamena, osiguranja kvaliteta proizvoda (modul D)


MEDTikkurila proizvodi koji ispunjavaju uslove za materijale sa niskim stepenom širenja plamena i koji ne proizvode prekomerne količine dima i otrovnih proizvoda i ne stvaraju toksične opasnosti na povišenim temperaturama, odobreni su po odredbi Direktive Marine Equipment ( 96 / 98 / EZ, amandman 2012 / 32 / ES).

Certificate No MED-D-1926