Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
MED
 

Otex - adhezivni prajmer

Univerzalni brzosušivi specijalni alkidni prajmer za dugoročnu kvalitetnu  osnovnu zaštitu raznih vrsta površina u enterijeru i eksterijeru.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is suitable for exterior wallsThe paint is solvent-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Kao srednji prajmer

Nanesite Otex prajmer na površine u enterijeru koje zahtevaju dobro prianjanje i adheziju. Savršen je za prajmerisanje spoljašnjih prozorskih okvira prethodno bojenih bojama na bazi poliuretana.

Hiljade boja

Otex prajmer je mat i može se nijansirati prema Tikkurila Symphony ton karti. Baza AR može da se koristi kao bela boja ili se može nijansirati.

Za problematične površine

Otex adhezivni prajmer se brzo suši i ostavlja čvrst sloj čak i na problematičnim površinama kao što su staklo, pločice, plastika, aluminijum i pocinkovani čelik. Ovaj prajmer dobro prianja na površine bojene sa alkidnim bojama.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
07.03.2012
(Previous date 21.12.2011)
 

Otex - adhezioni prajmer

Opis
Pun mat, brzosušivi, adhezioni prajmer koji sadrži građevinsku smolu.
Karakteristike proizvoda

Dobro prijanja na površine koje zahtevaju posebno prijanjanje kao što su staklo, pločice, staklena vlakna, PVC plastike, aluminijum, pocinkovani lim i površine obložene alkidnim i katalitičkim bojama.

Preporučena upotreba
Unutrašnje površine koje zahtevaju odlično prianjanje i za spoljašnje okvire prozora koji su bojeni sa poliuretanom ili katalitičkim bojama.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for interior walls The paint is suitable for exterior walls The paint is full-matt The paint is solvent-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Bazne boje
AP and C
Paleta boja
Nijanse dostupne po Tikkurila Symphony ton karti. Tačnost boja nije savršena. AP baza boja se može koristiti kao bela i za toniranje. C - baza samo za toniranje.
Stepen sjaja
Full-matt
Građevinski materijak (emisija klasa)
MED
Pokrivnost
8-10 m2/l.
Pakvanje konzervi
Bela: 1/3
Baza AP: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Baza C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Razređivač
Spray Thinner 1032 and White Spirit 1050
Metod primene

Metoda nanošenja: Četka, valjak ili prskalica.

Razređenje: 0 - 10 vol-%

Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Suvo na prašinu nakon sat vremena, mogučnost brušenja I nanošenja sledećeg dana.

Sadržaj čvrste materije
48 %
Gustina
1.4 kg/l white, ISO 2811
Šifra proizvoda
203_6201

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se farba mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje + 5ºC, a relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priming
Neobojene površine:
Uklonite prljavštinu i prašinu sa nove površine. Čvorove na drvenim površinama premazati sa Tikkurila Knotting lakom. Površinu koja zahteva specijalnu adheziju operite Maalipesu sredstvom za čišćenje i isperite vodom pažljivo. Brusite površinu. Nakon brušenja uklonite prašinu.

Ranije bojene površine:
Prethodno bojene površine oprati sa Maalipesu sredstvom za čišćenje i isprati vodom pažljivo. Obrusite površinu. Uklonite prašinu.
Premazivanje
Otex promešati pre upotrebe i razrediti, ako je potrebno. Nanesite Otex četkom, valjkom ili prskalicom.

Otex adhezija prijanja dobro, tako da je brušenje često nepotrebno. Kada je nepohodno postići glatku površinu, za brušenje koristite fino suvo brušenje.
Čišćenje alata
Nakon upotrebe alat operate sa sredstvom za čišćene i uklanjanje viška boje.
Uputstvo za održavanje
Površinu tretirajte sa pažnjom, krajnji stepen izdržljivosti i tvrdoće je postignut u oko mesec dana pod normalnim okolnostima. Ako je potrebno čišćenje, koristite meku četku ili vlažnu krpu za čišćenje.
Očistite površinu najranije 1 mesec dana nakon farbanja.
Koristite neutralni (pH 6-8) agens za pranje mekom četkom, sunđerom ili krpom za prašinu.
Zaprljane površine mogu biti očišćene krpom ili sunđerom, a za čišćenje koristite neutralni (pH 8-10) deterdžent. Isperite površinu pažljivo posle održavanja.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
EU VOC 2004/42/EC-limit value: (kategorija A/i) 500g/l (2010). Otex sadrži VOC max. 500g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Sadrži: naftu, rastvarač nafte. Zapaljivo. Štetno za vodene životinje, može imati dugotrajne negativne efekte u vodenoj sredini. Nemojte udisati isparenja / sprej. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ako se proguta, odmah potražiti savet lekara i pokazati etiketu. Ne ispuštati u kanalizaciju. Čuvati van domašaja dece. Sadrži etil metil ketohim. Može izazvati alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Otex Adhesion Primer

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljišta. Reciklirajte prazne limenke ili odložite ih u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasni otpad.
TRANSPORT
ADR: 3 III, Drums/vessels < 450 l: not subject to ADR because of high viscosity
sre150312 / kmm160312 / tpi250308 / mpy261005 / 203-s

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!