Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Pensselipesu sredstvo za čišćenje alata

Sredstvo za čišćenje alata i opreme za farbanje (četke, valjak i slicno). Ima blag miris i ne sadrži rastvarače. Koristi se za čišćenje alata odmah nakon farbanja.


Biorazgradivo

Pensselipesu sredstvo za čišćenje alata je biološki razgradiva supstanca koja lako uklanja farbu sa četke i omekšava vlakna. Može se koristiti i za uklanjanje blago očvrsle boje sa četke. Neće oštetiti drvo, staklo, gumu i plastiku.

Lako i sigurno za upotrebu kod kuće

Ukoliko koristite Pensselipsu, neće vam biti porebna dodatna sredstva kao što su opasni i lako zapaljivi rastvarači.Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
01.01.2006
(Previous date 02.09.2005)
 

Pensselipesu - sredstvo za čišćenje alata

Opis
Sredstvo za čišćenje alata i opreme za farbanje (četke, valjak i slicno), koje ne sadrži rastvarače.
Karakteristike proizvoda
Koristiti se za čišćenje alata nakon bojenja uljanim bojama, alkidnim bojama i lakovima, kao i vodenim disperzivnim bojama. Pensselipesu će veoma lako ukloniti ostatke boje sa četke bez oštećenja vlakana. Koristi se i za uklanjanje blago osušene boje. Neće oštetiti drvo, sraklo gumu ili plastiku.
Preporučena upotreba
Oprema i alat za bojenje

TEHNIČKI PODACI
Pakvanje konzervi
1 l, 5 l
Gustina
1.0 kg/l, ISO 2811
Skladištenje
Zaštititi od smrzavanja.

DETALJI PRIMENE
Cleaning
Alat očistite odmah nakon upotrebe. Uklonite višak boje sa četke pritiskom prstiju na vlakna uz ivice limenke. Potopite četku u nerazređeni Pensselipesu i pustite da odstoji približno 10 minuta. Uklonite mešavinu boje i Pensselipesu sredstva za čišćenje sa četke i isperite pažljivo vodom. Ako je potrebno, možete koristiti i sapun. Takođe, blago očvrsla boja sa vlakana četke se može ukloniti upotrebom Pensselipesu. U kantu koja može da se zatvori sipajte Pensselipesu. Umočite četku i ostavite na 24 sata. Ponovite ovu proceduru, ako je potrebno. Pensselipesu ne gubi svojstva nakon upotrebe i može se koristiti ponovo. Nakon čišćenja alata ostavite Pensselipesu da stoji u zatvorenoj konzervi dok se talog boje ne slegne na dno limenke. Čistu tečnost pažljivo sipati u novu konzervu. Alat će ostati u dobrom stanju ukoliko se drži u Pensselipesu sredstvu za čišćenje u dobro zatvorenoj konzervi.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Irritant
Irritant
Nadražujuće SadržiČ: alkohol, C9-11, etoksilirani. Opasnost! Izaziva teškо oštećenje oka. Izaziva iritaciju kože. Čuvati van domašaja dece. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara. Sadrži: 15-30 % nejonski sufarktant < 5 % fosfata. Bezbednosni list je dostupan na zahtev.
Safety Data Sheet - Pensselipesu

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Prazne limenke treba reciklirati i odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad uništiti u skladu sa loklnim porpisima.
TRANSPORT
VAK/ADR -
ssa110308 / ars280308 / ofl120705 / mpy120705 / 001 6607