Unutrašnje boje

Šta želite da bojite?

Na primer, ako želite informacije o pogodnim bojama za plafone, kliknite na plafon na slici. Takođe možete da izaberete stavke koje želite na abecednoj listi koja se nalazi pored slike. Na ovim stranicama ćete dobiti informacije o tome koji proizvod odgovara unutrašnjim a koji spoljašnjimm površinama. Ukoliko ste već izabrali farbu ali su vam potrebne neke smernice, možete kliknuti direktno na uputstva.Ceilings Interior doors Wooden floors Interior windows Bathroom Sauna Interior walls Decoration and special effects Concrete floors Furniture