Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Rostex Super Akva prajmer

Rostex super akva  je univerzalni brzosušivi specijalni vodorazredivi prajmer za dugoročnu kvalitetnu osnovnu zaštitu metalnih površina u enterijeru i eksterijeru.


KiiltäväMatta
The paint is water-borneTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l

Efikasna zaštita protiv rđe

Dizajniran za prajmerisanje čelika, cinka i poliranih površina vrata pre farbanja premaza. Takođe pogodan za površine bakra, mesinga i nerđajućeg čelika. Koristi se kao prajmer samo za boje na vodenoj bazi (npr "Panssari Akua" i "Luja").

Pogodan za spoljašnju i unutrašnju upotrebu

Koristi se za prajmerisanje metalnih krovova, oluka i vodenih cevi, zaštitnih limova i metala izvan i unutar zgrada.

Trajnost bez kompromisa

Vododrazredivi antikorozivni prejmer Rosteks super akva se brzo suši. Sadrži poseban agens za vodorazredivi završne premaze.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
17.06.2013
(Previous date 21.03.2012)
 

Rostex Super Akva - Metal prajmer - Antikorozivni prajmer

Opis
Univerzalni brzosušivi specijalni vodorazredivi prajmer za dugoročnu kvalitetnu osnovnu zaštitu metalnih površina u enterijeru i eksterijeru.
Karakteristike proizvoda

Proizvod sadrži kvalitetne antikorozivne pigmente. Koristi se za zaštitu: pocinkovanih, čeličnih površina, hrapavih aluminijumskih površina, površina od bakra, mesinga i nerđajućeg čelika; posebna primena proizvoda je u osnovnoj zaštiti metalnih krovova, metalnih vodovodnih cevi, i drugih unutrašnjih i spoljašnjih metalnih konstrukcija; visoka mehanička i hemijska otpornost.

Preporučena upotreba
Metalni krovovi, vodovodne cevi, i druge unutrašnje i spoljašnje metalne konstrukcije.

TEHNIČKI PODACI
The paint is matt The paint is water-borne Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l
Paleta boja
Svetlo siva i tamno siva.
Stepen sjaja
Matt
Pokrivnost
7-9 m2/l [60 (micrometer) suv film]
Pakvanje konzervi
1/3 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Razređivač
Water
Metod primene
Četka ili prskalica.


Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha


 


Suv na prašinu posle

 

30 min

Drugi sloj nakon

 

24 h

Suvo na dodir

 

2-4 h

Otpornost na hemikalije
Otporan na slabe razređivače. Nije otporan na jake razređivače.
Oil and grease resistance
Dobro
Durability
Dobro
Sadržaj čvrste materije
37 %
Gustina
Approx. 1.2 kg/l, ISO 2811
Skladištenje
Zaštititi od mraza.
Šifra proizvoda
006_5621/2

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se farba mora biti suva i toplija od okolnog vazduha, temperatura vazduha najmanje +10°C, a relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Razmak između nanošenja drugog sloja boje je 4 sata ako je temperatura vazduha je najmanje +10°C a relativna vlažnost vazduha ispod 80%. U drugim slučajevima, ako se ponovo premazuje novim slojevima boje, to učiniti tek sutradan.
Temperatura obojene površine ne može biti veći od + 40°C, jer u suprotnom voda u proizvodu isparava previše brzo i poroznija je, dolazi do slabljenja adhezije i pojave mehura. Planirajte farbanje tako da farbana površina ima vremena da se osuši pre padanja rose.
Priprema
Nove površine:
Površine koje treba da se farbaju operite sredstvima za zaštitu od rđe i uklonite masnoće sa nefarbane površine sredstvima za čišćenje koristeći četku. Temeljno ispeite vodom i ostavite da se osuši. Uklonite belu rđu struganjem ili metalnom žicom. Za nove pocinkovane limene krovove preporučuje se farbanje posle godinu dana. Najbolje prijanja na izbledelu, mehanički ili hemijski ohrapavljenu površinu.
Ranije bojene površine:
Operite površinu koristeći sredstvo za čišćenje i četku, a nakon toga pažljivo isperite vodom i pustite da se osuši. Uklonite staru boju sa površina struganjem ili metalnom žicom ( čelične površine do ST2 ). Izbrusite površinu očišćenu površinu kako bi osigurali prianjanje finiša.

Premazivanje
Pre upotrebe proizvod dobro promešati. Sloj naneti koristeći četku ili sprej. Debljina suvog filma jednog sloja treba da bude 60-80 µm. Obratite pažnju na uglove i prevoje na površinama, debljina suvog filma treba da bude ista. Rostex Super akva se primenjuje na golim metalnim površinama. Izbegavajte farbanje površina koje se nalaze na direktnom udaru sunčeve svetlosti, jer se boja osuši prebrzo i ne stabilizuje dovoljno.
Čišćenje alata
Alat očistite sa vodom ili preporučenim Tikkurila sredstvom za čišćenje.
Uputstvo za održavanje
Obojene površine pažljivo tretirajte, jer boja će postići svoj konačni tvrdoću i trajnost 2 nedelje nakon nanošenja, pod normalnim uslovima. Ubrzo nakon tretmana površina može da se lagano čistiti mekom četkom, vlažnom krpom ili krpom. Nakon pranja i ispiranja površinu ostaviti da se osuši.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
Rostex Super Akva sadrži VOC max. 140 g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Sadrži: Cink fosfat i cink oksid. Štetno za vodene životinje, može imati dugotrajne negativne efekte u vodenoj sredini. Ne ispuštati u kanalizaciju. Čuvati van domašaja dece. Bezbednosni list je dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Rostex Super Akva

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sistema i zemljišta. Reciklirajte prazne limenke ili ih odlžite u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad uništite u skladu sa lokalnim propisima za opasni otpad.
TRANSPORT
ADR nije klasifikovano
sre161210 / ivk27092010 / niear161210 / hsa19102010 / 0065621 / 2

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!