Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Royal Parquet - Disperzivni lepak za parket

Upotrebljava se za lepljenje parketa na beonsku podlogu.


The coverage of the paint on rough surfaces
1
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
1,2
m2/l
Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
-
 

ROYAL PARQUET disperzivni lepak za parket

Opis
Upotrebljava se za lepljenje parketa na betonsku podlogu.
Karakteristike proizvoda

Nanosi se ne razređen na suvu, ravnu, otprašenu i odmašćenu betonsku podlogu. Vlažnost betonske podloge ne sme biti veća od 2%, a parketa maksimalno 10%. Podlogu impregnirati Lepkom za parket razređenim vodom u odnosu 1:5 u jednom nanosu. Lepak se potom nanosi ne razređen nazubljenom hoblom u debljini od 1mm.

Preporučena upotreba
Nanosi se ne razređen na suvu, ravnu, otprašenu i odmašćenu betonsku podlogu.

TEHNIČKI PODACI
Pokrivnost
1-1,2 kg/m². Praktična potrošnja zavisi od pripremljenosti betonske podloge i vrste hoble koja se koristi.
Pakvanje konzervi
5 kg, 25 kg
Metod primene
Nazubljenom hoblom.
Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha
Potpuno suv posle 48h.
Sadržaj čvrste materije
70-75% težinski.
Gustina
1,28-1,40 gr/cm³, ISO 2811
Skladištenje
18 meseci pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.
ČUVATI OD SMRZAVANJA!!!

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Optimalni uslovi rada su od +10°C do +25°C (temperatura vazduha, temperatura u prostoriji kao i temperatura lepka ne sme biti niža od 13°C. Temperatura podloge iznad +10°C).
Priprema
Betonska podloga treba da zadovolji sledeće uslove: da je upijajuća, da je sa 2 % vlage, ravna, bez masnih mrlja i otprašena, vlažnost parketa max 10 %.
Betonsku podlogu treba najpre impregnirati Lepkom za parket razređenim vodom u odnosu 1:5 u jednom nanosu.
Lepak za parket nanosi se nazubljenom hoblom. Pre brušenja parketa proveriti vlagu u samom parketu. Ne brusiti i lakirati ukoliko je ona veća od maximalno dozvoljenih 10%.
Čišćenje alata
Vodom odmah nakon upotrebe.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/d-WB): 130g/1. Ovaj proizvod sadrži max 130g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).
TDS_Royal Parquet Disperzivni lepak za parket

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljište. Praznu, suvu ambalažu odložite u skladu sa lokalnim propisima za ambalažni otpad. Otpad od proizvoda odložite u skladu sa lokalnim propisima za postupanje sa otpadnim materijama.
TRANSPORT
Nije klasifikovano.
-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!