Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

ROYAL PARQUET Osnovni parket lak

Osnovni parket lak je jednokomponentni premaz za osnovnu zaštitu parketnih površina. Koristi se za pripremu parketa i ostalih podnih elemenata od drveta u enterijeru pre nanošenja Royal Parquet Završnog parket laka. Ne menja boju drveta, odlično zapunjava podlogu, lako se brusi, bez neprijatnog mirisa, dobro razliva i ekološki podoban.


The coverage of the paint on rough surfaces
9
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
11
m2/l
Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
-
 

ROYAL PARQUET osnovni parket lak

Opis
Vodorazredivi jednokomponentni akril-poliuretanski premaz za osnovnu zaštitu drvenih parketnih podnih površina.
Karakteristike proizvoda
Koristi se za pripremu parketa i ostalih podnih elemenata od drveta u enterijeru pre nanošenja Royal Parquet Završnog parket laka.
Preporučena upotreba
Koristi se za pripremu parketa i ostalih podnih elemenata od drveta u enterijeru pre nanošenja Royal Parquet Završnog parket laka. Karakteristike: 1. ne menja boju drveta 2. odlično zapunjava podlogu 3. lako se brusi 4. bez neprijatnog mirisa 5. dobro razliva 6. ekološki podoban

TEHNIČKI PODACI
Pokrivnost
9-11 m²/l u jednom sloju ili 90-120 g/m², u zavisnosti od poroznosti drveta, metode nanošenja i obrađenosti drveta.
Pakvanje konzervi
1l, 5l
Metod primene
Valjak (od mikrovlakana, preporučena dužina vlakna 8mm), četka, nerđajuća čelična lopatica.
Drying times
Suvo između slojeva:
Na prašinu-45 min; na dodir 1h 30 min. Vreme brušenja nakon nanošenja 3-4 h.

Napomena: Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20oC, i normalnu vlažnosti vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću
Sadržaj čvrste materije
34-37% težinski ili 33-37% zapreminski.
Gustina
1,01-1,05 gr/cm³, ISO 2811.

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Optimalni uslovi rada su od +15°C do +25°C (temperatura vazduha, temperatura u prostoriji kao i temperatura laka ne sme biti niža od 13°C. Temperatura parketa ne sme biti niža od 15°C. Vlažnost parketa treba biti između 8 i10%).
Priprema
Parket mora biti suv, očišćen od masnoća i nečistoća i prebrušen postepenim povećanjem granulacije brusnog papira, od grubog ka veoma finom. Nakon grubog brušenja (N°36-80), za popunjavanje fuga i manjih oštećenja na parketu koristite Royal Parquet Eko masu za fugovanje parketa. Nakon sušenja sledi brušenje parketa brusnim papirom (N° 80-150). Zatim ukloniti brusnu prašinu usisivačem.
Ukoliko se obnavlja stari parket neophodno je stari lak odstraniti u celosti.
Podloga se ne sme izbeljivati vodonik peroksidom ili ostalim sredstvima za izbeljivanje drveta.
Pre lakiranja Royal Parquet osnovni parket lak treba dobro promešati u originalnoj posudi. Pri nanošenju laka površina ima blago mlečni izgled koji tokom sušenja postane potpuno proziran. Nanosi se valjkom za vodorazredive lakove ili četkom u 1 sloju na prethodno pripremljenu parketnu podlogu. Premaz suši za 3-4 h. Posle ovog vremena premaz se prebrusi brusnim papirom N°180-240. Nakon toga se nanosi Royal Parquet Osnovni parket lak u 2 ili 3 sloja. Pridržavati se optimalnih uslova rada.
Posle 4h sušenja naneti prvi sloj Royal Parquet Završnog parket laka mat/sjajni. Nakon 12 h sušenja polirati polirkom sa brusnim papirom N°180-240 i naneti drugi sloj Završnog parket laka mat/sjajni.
Surface treatment
Kada se obrađuje parket od egzotičnih i nepoznatih vrsta drveta treba na manjoj površini napraviti probu. Sistem premaza postiže potpunu tvrdoću za 48h a tepihe unositi tek nakon 7 dana.
Čišćenje alata
Vodom odmah nakon upotrebe a već osušen lak Nitro razređivačem.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
Maksimalno dozvoljena vrednost za ovaj proizvod (A/d-WB) (2013) 130 g/l. Ovaj proizvod sadrži maksimalnu VOC vrednost < od 130 g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljište. Praznu, suvu ambalažu odložite u skladu sa lokalnim propisima za ambalažni otpad. Otpad od proizvoda odložite u skladu sa lokalnim propisima za postupanje sa otpadnim materijama.
TRANSPORT
Nije klasifikovano
FURTHER INFORMATION
Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).
-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!