Simboli na etiketi

Važno nam je da su potrošači inspirisani našim proizvodima i da uživaju u procesu bojenja. Stoga, iz praktičnih razloga, obezbedili smo informacije o Tikkurila proizvodima koje su vidljive na grafičkom rešenju.

Ikone na etiketama daju kratku ideju o nameni proizvoda, stepenu sjaja, tipu boje, i ostale korisne informacije. Sve ovo olakašava pronalaženje pravog proizvoda, razređivača ili alata.


Kako čitati ambalažu Tikkurila proizvoda?


Simbol Udruženja za alergijske i astmatične bolesti u Finskoj. Ukoliko se na ambalaži nalazi ovaj piktogram to znači da je materijal odobren od strane Udruženja, da boja ne sadrži organske rastvarače i da je pogodna za ljude sa povećanom osetljivošću.

Simbol Ecolabel znači da se proizvodi proizvode sa maksimalnom mogućom uštedom energije i vode, sa minimalnom količinom otpada, koristeći što više obnovljivih prirodnih resursa i što manje zagađujućih sirovina.

Simbol Nordijski Ecolabel potvrđuje da proizvošač ispunjava sve ekološke zahteve koji se odnose na potrošnju energije i resursa, emisije štetnog materijala u atmosferu i vodu, odlaganje otpada, kao i sadržaj štetnih supstanci u atmosferu.

Klasa emisije građevinskog materijala M1 dodeljena je materijalima koji imaju vrlo malo ili nemaju uopšte isparljivih materija.

Odobren je od strane evropskih standardnih MED sertifikata koji se odnosi na to sa se materijali mogu koristiti za detalje enterijera i nameštaja na brodovima.

Finski ključ "je znak da se proizvod proizvodi u Finskoj. Pouzdanost, sigurnost, praktičnost i pažnja prema životnoj sredini su glavne vrijednosti ovog simbola stvarnog finskog kvaliteta.

VOC je simbol koji je u skladu sa Direktivom Evropske unije 2004/42 / CE govori o sadržaju isparljivih organskih jedinjenja.


Funkcionalni simboli

Ovi simboli govore o primeni boje. Mnogi proizvodi imaju nekoliko takvih simbola u vezi sa univerzalnošću njihove primene.


Ekološki i specijalni piktogrami


ikons_1200-32 200 x 200

Boja za plafone
ikons_1200-30 200 x 200

Unutrašnja boja pogodna za plafone i zidove
ikons_1200-33 200 x 200

Boja za unutrašnje zidove
ikons_1200-34 200 x 200

Boja za podove
ikons_1200-35 200 x 200

Boja za krovove
ikons_1200-36 200 x 200

Boja za coklo
ikons_1200-29 200 x 200

Boja za zidove u eksterijeru
ikons_1200 200x200

Lak za radijatoreStepen sjaja


ikons_1200-80 200 x 200

Boja punog sjaja
  ikons_1200-79 200 x 200
Boja je sjajna
  ikons_1200-78 200 x 200
Boja je polu-sjajna

  ikons_1200-77 200 x 200

Boja je polu-mat
  ikons_1200-76 200 x 200

Boja je mat
ikons_1200-75 200 x 200

Boja puni mat
 
 

Tip bojeikons_1200-67 200 x 200 Boja na bazi rastvarača. Veoma je izdržljiva, otporna na mehanilki stres i mođe se koristiti pri niskim temperaturama.
ikons_200x200 Vodorazrediva boja. Ekološki prihvatljiva, bez mirisa, ima dobru moć pokrivanja.
 

 

 

Potrošnja, gustina i debljina bojeikons_1200-62 200 x 200
Potrošnja na neujednačenoj apsorbujućoj površini
ikons_1200-54 200 x 200
Potrošnja na glatkoj, neupijajućoj površini
ikons_1200-61 200 x 200

Gustina boje
 ikons_1200-57 200 x 200

 

Debljina sloja (uglavnom kit)
ikons_1200-58 200 x 200

Visoka adhezija boje na površinu koja će biti obojena


  Metod nanošenja


ikons11_200x200
Alat: Sprej
ikons_1200-06 200x200 Alat: Četka
ikons_1200-05 200 x 200 Alat: Valjak
ikons_1200-52 200 x 200
Alat: Špahtla 

Uslovi primene i skladištenja

 
ikons_1200-23 200 x 200
Uslovi primene: (relativna vlažnost vazduha ispod 80%, a temperatura vazduha iznad    + 5°C )
ikons_1200-04 200 x 200
Boja mora biti zaštićena od smrzavanja, skladištena i transportovana na temperaturi iznad +5°C
ikons_1200-07 200 x 200

Boju temeljno promešati pre upotrebe.
ikons_1200-20 200 x 200

Boja suva na prašinu nakon x sati.
ikons_1200-22 200 x 200
Boja je suva na dodir / i ponovno premazivanje posle x satiBaza

 
ikons_1200-68 200 x 200
Baze A, VVA i AP se koriste za dobijanje svetlih nijansi ili se koriste kao bela boja.
Baze C i D e koriste za dobijanje tamnih i zasićenih nijasi. Ove baze se uvek moraju tonirati jer nisu namenjene za upotrebu bez toniranja.
 
    Otpornost na mokro pranje


ikons_1200-69 200 x 200
Premaz će izdržati ponovljeno intenzivno pranje sa domaćinskim neabrazivnim deterdžentima
ikons_1200-70 200 x 200
Premaz može da izdrži nežno pranje mekim sunđerom pomoću kućnih neabrazivnih deterdženata
ikons_1200-71 200 x 200
Premaz može izdržati lagano pranje mekom penom koristeći sunđer
ikons_1200-72 200 x 200
Moguće je periodično mokro čišćenje bojene površine
ikons_1200-81 200 x 200

Tvrdo otporan na abraziju
 Transportni simboli


ikons_1200-47 200 x 200

Označava vertikalnu poziciju paketa
ikons_1200-46 200 x 200

Zaštitite od vlage
ikons_1200-45 200 x 200

Zaštitite od sunčeve svetlosti