Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
M1
 

Siro Himea - Siro mat

Vodorazrediva akrilna lateks boja za zaštitu plafona u enterijeru. Dobro prikriva oštećene površine.


KiiltäväMatta
The paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
11
m2/l

Za zidove i plafone

Boja Siro mat je namenjena za farbanje zidova i plafona u enterijeru. Može se koristiti za zaštitu novih i prethodno bojenih površina od gleta, betona, maltera, cigle, građevinskih blokova, gips-panel ploča i drvenih panel ploča.

Izbor nijansi

Posao započnite izborom boja za vaše zidove i plafone. Možete ih ostaviti potpuno bele, a možete ih i nijansirati prema Tikkurila Symphony ton karti.

Mat finiš glatke strukture

Akrilna lateks boja za zaštitu plafona i zidova u enterijeru pruža odličnu pokrivenost. Lako i jednostavno se nanosi četkom, valjkom ili prskalicom. Osušena površina daje savršenu glatku mat površinu.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
22.09.2014
(Previous date 15.12.2011)
 

Siro Mat - akrilna lateks boja

Opis
Bez refleksivna boja za plafone.
Karakteristike proizvoda

Vodorazrediva akrilna lateks boja za zaštitu plafona u enterijeru. Koristi se za zaštitu novih i prethodno bojenih plafonskih površina od gleta, betona, maltera, cigle, građevinskih blokova, gips-karton ploča, drvenih panel ploča.

Preporučena upotreba
Plafoni u suvim unutrašnjim prostorijama

TEHNIČKI PODACI
The paint is full-matt The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
11
m2/l
Bazne boje
AP
Paleta boja
Bela. Mogućnost toniranja po Tikkurila Symphony ton karti. Polovina kolorant iznosa prikazanog u formuli se koristi za nijansiranje. Nijanse se mogu malo razlikovati od uzoraka boja. Proverite nijansu kada koristite Siro Matt kao završni sloj.
Stepen sjaja
Full-matt
Građevinski materijak (emisija klasa)
M1
Pokrivnost
Neupijajuće površine 9-11 m2 / l .
Upijajuće površine 5-7 m2 / l .
Pakvanje konzervi
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Razređivač
Water
Metod primene

Valjak , četka ili sprej.


Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Suvo na prašinu nakon pola sata .
Drugi sloj naneti posle 2-4 sata .

Wash resistance
Podnosi brisanje vlažnom krpom.
Otpornost na mokro čišćenje
SFS-EN 13300 klasa II, ISO 11998.
Otpornost na toplotu
85°C, ISO 4211-3.
Sadržaj čvrste materije
Približno . 35 % , u zavisnosti od nijanse.
Gustina
Approx. 1.3 kg/l, ISO 2811
Skladištenje
Zaštititi od mraza.
Šifra proizvoda
891-s.

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koju farba mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje + 10°C, a relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema
Nebojene površine:
Uklonite prljavštinu i prašinu sa novih površina. Izravnajte površine sa odgovarajućim Presto punila, ako je potrebno, i brusite osušenu površinu. Uklonite prašinu od brušenja.

Ranije bojene površine:
Oprati prethodno obojene površine sa sredstvom za čišćenje i isperite vodom pažljivo. Površinu brusite dok ne postignete mat efekat i uklonite prašinu. Popunite rupe i pukotine sa odgovarajućom Presto punila i brusite osušenu površinu.
Premazivanje
Mešati Siro Matt pre upotrebe i razrediti sa vodom, ako je potrebno. Nanesite jedan ili dva sloja sa valjkom, četkom ili sprejom.
Čišćenje alata
Uklonite višak boje sa alata i očistite vodom. Tikkurila Pensselipesu se preporučuje da se koristi za čišćenje očvrsle boje.
Uputstvo za održavanje
Čišćenje najranije mesec dana nakon nanošenja finiša.

Površine se čiste vlažnim sunđerom ili krpom koristeći neutralni ( pH 6 - 8 ) deterdžent. Nakon čišćenja ostaviti površinu da se osuši.

Proizvod ostvaruje svoju konačnu čvrstoću i trajnost posle mesec dana pod normalnim uslovima, tako da se površinama mora oprezno rukovati za to vreme. Ako su površine jako prljave i treba da budu očišćene po završetku farbanja, očistite ih lagano vlažnom krpom.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
(kategorija A/a) 30g/l(2010)
Siro Matt sadrži VOC max. 30g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Sadrži 1,2- benzizotiazol- 3 (2H) -ona i 5- hloro-2- metil-2H- izotiazol- 3 -on / 2 -metil-2H -izotiazol -3- (3:1. Može izazvati alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice. Bezbednosni list je dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Siro Matt

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Reciklirajte prazne limenke ili ih odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad uništiti u skladu sa lokalnim propisima za opasni otpad.
TRANSPORT
ADR: nije klasifikovano
sre071014 / akk111114 / mpy101105 / 891-s

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!