Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
M1
 

Taika Pearl Glaze - Taika biserna glazura

Vodorazrediva polutransparentna dvobojna glazura sa bisernim efektom. Koristi se za završnu unutrašnju dekoraciju zidnih površina koje su prethodno bojne lateks bojama na primer Harmony ili Joker.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: rollerTool: spray
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l

Izaberite savršenu boju

Glazura se nijansira prema Taika ton karti. Pogledajte Tikkurila brošure za ideje ili detaljne instrukcije.


Dekorativni efekti - vrlo jednostavno!

Taika glazura se koristi za kreiranje dekorativnih efekata na površinama koje su prethodno bojene bojama za enterijer, na primer Harmony ili Joker.

Intenzitet boje

Taika glazura je transparentna, zato će boja prajmera imati veliki uticaj na konačni izgled boje. Preporučene boje podloge mogu se pronaći u uputstvima Taika ton karti.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
10.01.2012
(Previous date 01.09.2009)
 

Taika glazura sa bisernim efektom

Opis
Polu – transparentna, vodorazrediva, nijansirana specijalna glazura sa bisernim efektom.
Karakteristike proizvoda

Nanosi se na prethodno nanet sloj Tikkurila akrilne enterijer  boje kao što su Harmony ili Feelings.  Taika Pearl Glaze je transparentna boja, tako da će prajmer imati presudan uticaj na završni izgled. Dobro osvetljenje u prostorijama će povećati efekat  boje.  Pronađite preporuke za izbor boja iz Taika ton karte.

Preporučena upotreba
Za upotrebu na unutrašnjim zidovima gde se zahteva biserni efekat.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for interior walls The paint is semi-gloss The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l
Bazne boje
HL and KL
Paleta boja
Taika ton karta.
Stepen sjaja
Semi-gloss
Građevinski materijak (emisija klasa)
M1
Pokrivnost
 8 m-12 2/l.
Pakvanje konzervi
0.9 l, 2.7 l.
Razređivač
Water
Metod primene

Koristite četku, valjak ili prskalicu. Za aplikacije koristite kratki valjak. Koristite četku ili efekat valjak da bi se napravile različite neravne površine.Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Naneti drugi sloj boje nakon 24 sata.  Boja je potpuno  suva nakon 2 dana. Mračni, hladni uslovi I debeli slojevi boje usporavaju efekat sušenja.

Wash resistance
Otporan na blago čišćenje vlažnom krpom.
Otpornost na toplotu
+85°C (ISO 4211-3)
Sadržaj čvrste materije
Približno 13%
Gustina
1.1 kg/l depending on the shade (ISO 2811)
Skladištenje
Zastitite od mraza.
Šifra proizvoda
818_6075/6

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se farba mora biti čista i suva, temperatura vazduha i površine najmanje +10°C, a relativna vlažnost vazduha između 30 – 70 %.
Priprema
Neobojene površine:
Ukloniti prljavštinu i prašinu sa površina koje se farbaju. Izravnati površinu sa odgovarajućim Presto punilom ako je neophodno, i brusiti površinu. Ukloniti prašinu od brušenja.

Prethodno farbane površine:
Najpre dobro oprati površinu planiranu za farbanje koristeći Maalipesu sredstva za čišćenje. Pažljivo isprati vodom i ostaviti da se osuši. Ukloniti ostatke stare boje. Brusiti površinu dok se ne ukloni sjaj. Ukloniti prašinu od brušenja. Popunite rupe i pukotine odgovarajućim punilom i obrusite popunjene površine. Uklonite prašinu od brušenja.
Priming
Pre nanošenja Taika Pearl Glaze kao podlogu na zidove naneti dva sloja akrilne boje. Koristiti kraći valjak namenjen za glatke površine, I nanesite što tanji sloj boje. Pošto će Taika Pearl Glaze boja vise istaći nego pokriti zakrpljene rupe I pukotine, podloga mora da bude glatka što je vise moguće.

Taika Perl Glaze boja je transparentna, zato će boja prajmera imati veliki uticaj na konačni izgled boje. Preporučene boje podloge mogu se pronaći u Taika ton karti.
Premazivanje
Farbanje velikih zidnih površina:
Pre upotrebe dobro promešati boju. Koristiti valjak dizajniran za glatke površine. Boju nanositi postepeno na površinu od oko 1 m2. Nakon toga valjkom nanesite boju ravnomerno i tanko kako bi izjednačili površinu i kako bi se postigao krajnji efekat. Koristite traku da zaštitite ivice i odmah nakon farbanja traku uklonite.
Za bolji efekat boju nanesite u dva sloja.


Primena Taika boje je lako i jednostavno, čak i za početnike. Za farbanje većih površina gde je potrebno postići jednakost boje znanje i iskustvo su poželjni.

Efekat boje:
Postepeno bojiti manje površine, najviše do 1m2. Pažljivo naneti boju koristiteći manji valjak dizajniran za ravne površine. Odmah nakon toga, ukoliko želite napraviti različite šablone, koristite četku ili sunđer. Pre nanošenja na radnu površinu, farbu testirati na kartonu ili nekoj drugoj podlozi.


Taika Pearl Glaze boja je idealna za šalonsko bojenje.

Pogledajte Tikkurila brošure za ideje ili detaljne instrukcije.
Čišćenje alata
Uklonite višak farbe sa alata I isperite sa sapunom I vodom. Upotreba Tikkurila sredstva za čišćenje se preporučuje ukoliko je farba očvrsla.
Uputstvo za održavanje
Taika Pearl Glaze svoju puno čvrstoću postiže mesec dana nakon nanošena. U tom period treba izbegavati čišćenja I trljanja farbane površine. Za čišćenje koristite pH neutralni detrdžent i mekanu krpu. Obrisati I osušiti odmah nakon upotrebe.
Maintenance treatment
Prema uputstvu Prethodno farbanih površina, ukoliko želite, površinu možete premazati sa vodorazredivom bojom.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
(kategorija A/l) 200g/l(2010)
Taika Pearl Glaze sadrži VOC max. 300g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Proizvod nije klasifikovan kao opasan i štetan po zdravlje. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
TAIKA_Pearl_Glaze_srb

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Prazne limenke reciklirati ili odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad odložiti I uništiti u skladu sa propisanim zakonom.
TRANSPORT
ADR: not classified
sre300112 / joa260308 / ars260308 / 818 6075-6076

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!