Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Tunto Hieno - Fina završna struktura

Vodorazredivi akrilni strukturni premaz za dekoraciju zidnih i plafonskih površina u enterijeru. Koristeći razne alate sa Tuntom se može postići veliki broj efekata.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: roller
The coverage of the paint on rough surfaces
1
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
1,5
m2/l

Trodimenzionalna površina

Kombinacija boja i tekstura daje novi novi impuls konačnom rezultatu.  Primena Tunto Hieano proizvoda daje širok izbor načina primene - jedinstvenosti i različitosti.

Interakcija boje i površine

Struktura i boja su se konačno pronašli. Ukoliko za zidove u vašem enterijeru planirate jedinstvene površine, sa Tunto Hieno proizvodom budite slobodni da kombinujete boje i strukture.

Raznovrsnost boja

Mogućnost nijansiranja prema paleti boja Tunto. Percepcija boja zavisi od osvetljenja i površinske strukture premaza. Osetite inspiraciju i pronađite novu ideju. Strukturna pokrivenost pruža treću dimenziju.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
10.01.2012
 

Tunto Hieno - Fina završna struktura

Opis
Vodorazredivi akrilni premaz.
Karakteristike proizvoda

Pogodan za nove ili prethodno farbane betonske površine, cigle, drvene i gipsane ploče ili ploče od iverice,  kada se želi postići efekat fine teksture. Tunto se takođe može primeniti na plafonima.

Preporučena upotreba
Na zidovima i plafonima u enterijeru.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for interior walls The paint is full-matt The paint is water-borne Tool: roller
The coverage of the paint on rough surfaces
1
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
1,5
m2/l
Bazne boje
AP and C
Paleta boja
Može se nijansirati prema Tunto ton karti. Uslovi osvetljenja i struktura površine na koju se nanosi proizvod će doprineti konačnom efektu boje. Proizvod mora biti prethodno pomešan pre nijansiranje.
Colour Cards
Stepen sjaja
Full-matt
Pokrivnost
1-9m2/l u zavisnosti od metode farbanja:
- Debeo sloj valjkom 1-1,5m2/l
- Tanak sloj valjkom 4-5 m2/l
- Četka 2-2,5m2/l
- Debeo sloj špatulom 2-2,5m2/l
- Tanak sloj špatulom 7-9m2/l

Pakvanje konzervi
2,7 l, 9 l.
Razređivač
Water
Metod primene

Nanosi se valjkom, četkom, špaklom. Razređuje se vodom.

Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Drugi sloj se nanosi 24 časa nakon prvog sloja.

Sadržaj čvrste materije
Prbližno 53 %.
Gustina
1.0 kg/l, ISO 2811.
Skladištenje
Zaštititi od mraza.
Šifra proizvoda
960_7014

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se tretira mora biti suva, a temperatura vazduha, površine i premaza mora biti najmanje + 5˚C a relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema
Nebojene površine:
Očistite površine od prljavštine i prašine. Ako je potrebno, izgletujte površine odgovarajućim punilom. Prajmerišite sa Luja Universal prajmerom. Nanesite 1-2 sloja Harmony boje pre nanošenja Tunto Hieno premaza.
Ranije bojene površine:
Operite prethodno obojene površine sa sredstvom za čišćenje i isperite vodom pažljivo. Ako je potrebno, gletujte površine sa odgovarajućom punilom. Brusite površinu do mat izgleda i uklonite prašinu brušenja. Ako je razlika između boje podloge i završnog premaza značajna, preporučujemo da se nanese jedan sloj Harmony boje koja je tamnija u odnosu na boju finalnog proizvoda.
Premazivanje
Pre upotrebe proizvod dobro promešati. Koristiti valjak za nanošenje proizvoda. Površina može da se šara sa širokom četkom ili valjkom. Nanesite premaz u debelom sloju na unutrašnjim zidovima oko jedan m2 i odmah šablonirajte površinu. Izbegavajte suviše debele slojeve jer može da izazove pucanje.
Filling
Ukoliko se želi samo farbati ili farbati uz postizanje odgovarajuće strukture površine,izravnajte površinu koristeći punilo. Proces dalje nastaviti po uputstvu za neobojene površine.
Čišćenje alata
Operite alat vodom ili Tikkurila sredstvom za čišćenje.
Uputstvo za održavanje
Očistite površine nakon sušenja usisivačem ili mekom četkom.


KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list je dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Tunto Hieno

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Prazne limenke reciklirati ili odlažiti u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad treba uništiti u skladu sa lokalnim propisima.
TRANSPORT
VAK/ADR: nije klasifikovano
ssa2502008 / JOA031007 / akk030308 / lko031007 / lil171007 / 717 -s

Colors

Ton karta za kolekciju Tunto

Established in 1862, Tikkurila develops, markets and produces paints and coatings for DIY and professional users and for industrial applications. Tikkurila combines the traditions of paintmaking with the latest technological achievements and environmental awareness. The consistently high quality of products and services is ensured by extremely capable staff, innovative R&D, highly automated production technology and efficient logistics. The Group has extensive experience in using tinting systems and marketing branded products.

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!