Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Unica Akva emajl

Akrilni polusjajni emajl koji se koristi za dugotrajnu kvalitetnu zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina u enterijeru i eksteijeru.

KiiltäväMatta
The paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brushApplication conditions
The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l

Nijansiranje

Bela baza se može koristiti kao bela boja ili se može tonirati prema Tikkurila Sypmhony ton karti.

Za baštenski nameštaj

Dizajniran za farbanje prozora i vrata kao i baštenskog nameštaja. Može se koristiti takođe za farbanje drvenih panela terase. Ne preporučuje se na aluminijumskim površinama.

Za prozorske okvire i vrata

Koristi se za bojenje novih i ranije ofarbanih ili lakiranih drvenih i metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Odličan je za obnavljanje i zastitu drvenih površina.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
18.10.2013
(Previous date 29.04.2013)
 

Unica Akva - Akrilni polusjajni emajl

Opis
Akrilna boja.
Karakteristike proizvoda

Za unutrašnje i spoljašnje farbanje novih ili ranije bojenih površina, drvenih lakiranih površina i prajmerisanih metalnih površina. Idealan za održavanje industrijski obojenih, lakiranih i sa providnim finišom tretiranih površina.

Preporučena upotreba
Pogodan za frbanje drvenih i metalnih okvira za prozore (ne plastificiranih površina), vrata i baštenskog nameštaja i za drvene panel površine zastakljenih terasa.

TEHNIČKI PODACI
The paint is semi-gloss The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush Application conditions
The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l
Bazne boje
A and C
Paleta boja
Bela A baza-boja koja može da se koristiti kao takva ili tonira prema Tikkurila Wooden Facades ton karti. Takođe je moguće toniranje prema bojama Simphony ton karte. C baza je bezbojna i treba da bude tonirana pre upotrebe. Tonirana boja ne može biti menjana.
Stepen sjaja
Semi-gloss
Pokrivnost
7-9m2/l
Pakvanje konzervi
Baza A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Baza C: 0,9 l, 2,7 l.
Razređivač
Water
Metod primene

Nanosi se sintetičkom četkom ili valjkom
Konvencionalni sprej :
- 1.4-1.8 mm , razrediti 0-10 %
Sprej na vazdušni pritisak :
-nastavak 0.009˝ - 0.013˝ , razrediti 0-5 %

 

Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Površina suva nakon ½ časa, drugi sloj se nanosi sledećeg dana. Površina spremna za upotrebu nakon 2-3 dana.Sadržaj čvrste materije
Približno 40 % u zavisnosti od boje.
Gustina
approx. 1.20 kg/l depending on colour, ISO 2811.
Skladištenje
Zaštititi od mraza. Otvorene, malo korišćene ili do pola prazne kante ne mogu se skladištiti dugo.

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Tokom farbanja i sušenja površina mora biti suva, temperatura vazduha najmanje + 5°C, a relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema
Uklonite površinu oštećenu vremenskim prilikama.
Nova površina:
Očistite površinu drveta od prljavštine, buđi i nečistoća. Operite površine sa Maalipesu Sredstvom za čišćenje ili sa sredstvom za čišćenje, ako je potrebno. Uklonite višak smole sa čvorova, neravnine popunite sa lakom za čvorove. Spoljašnje drvene površine prajmerišite sa Valtti Akvabase ili Valtti Base. Operite metalne površine sa sredstvom za čišćenje i uklonite rđu. Spoljašnje metalne površine prajmerišite sa Rostex Super Akvom ili Rostex Super Metal Prajmerom, a unutrašnje metalne površine sa Rostex Super Akvom ili Otex prajmerom.
NB! Ako se Otex koristi kao prajmer, konačno prianjanje boje se postiže 2 nedelje nakon nanošenja boje. Tokom perioda sušenja izbegavati pričvršćivanje zaštitne trake na obojene površine.

Ranije bojene površine:
Uklonite boje i kit sa prethodno obojene površine. Operite drvenih površine sa sredstvom za čišćenje drvenih površina ako je potrebno, a metalne površine sa sredstvom za čišćenje metala. Sjajne površine brusite. Uklonite prašinu.
Kod drvene površine u enterijeru: popunite rupe i pukotine sa punilom i obrusite popunjene oblasti. Prajmerišite spoljašnje drvene površine sa Valtti Akvabase ili Valtti Base. Prajmerisanje se preporučuje za dotrajale drvene površine. Metalne površine prajmerisati sa Rostex Super Akvu ili Rostex Super.

Premazivanje
Pre upotrebe proizvod dobro promešati. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem, najmanje u dva sloja. Na velikim površinama je najbolje prvo naneti boju sa kratkim valjkom a potom poravnati sa četkicom. Ne dozvolite da se ivice boje brzo osuše. Ukoliko se nanosi četkom Unica Akva može se može razrediti sa maksimalno 5 % vode.
Boja se brzo suši i preporučuje se da se posao obavlja po segmentima. Najbolji alati su četkice sa sintetičkim vlaknima koje imaju više razgranate vlakna. Na staklenim površinama boju treba naneti i 1-2 mm na staklo.
Čišćenje alata
Uklonite višak boje sa alata. Operite ih sa vodom i sapunom. Tikkurila sredstvo za čišćenje se preporučuje za uklanjanje očvrsle boje.
Uputstvo za održavanje
Proizvod ostvaruje svoju konačnu čvrstoću i trajnost 4 nedelje nakon farbanja pod normalnim uslovima, tako da se površinama mora oprezno rukovati za to vreme. Ako su površine prljave i treba da budu očišćene po završetku farbanja, očistite ih lagano mekom četkom ili vlažnom krpom.
Najranije 1 mesec dana od farbanja površine se mogu čistiti sa Huoltopesu ( 1 deo Huoltopesu u 10 delova vode). Vrlo prljave površine i mrlje se mogu čistiti sa jačim Huoltopesu rastvora (1:1). Nakon pranja isprati i ostavite da se osuši.

EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
kategorija A/d (130 g/l)(2010). Unica Akva sadrži VOC max. 130 g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Sadrži 3 -jodo- 2 - propinil butilkarbamata. Može izazvati alergijsku reakciju. Bezbednosni list je dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Unica Akva

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Reciklirajte prazne limenke ili ih bacati u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad uništiti u skladu sa lokalnim propisima za opasni otpad.
TRANSPORT
ADR: nije klasifikovano
sre140513 / hsa290413 / akk030912

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!