Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Valtti Akvacolor - vodena lazura

Vodorazredivi polutransparentni završni lazurni premaz mat sjaja namenjen za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u eksterijeru.


The paint is suitable for exterior wallsThe paint is water-borneTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l

Zaštita prljavštine i vlage

Sama priroda od vas zahteva da zaštitite drvo od štetnih spoljašnjih faktora. Upotrebom Valtti Akvacolor lazure drvo zadržava kvalitetan i dugoročan transparentan izgled. Savršeno se apsorbuje u drvo štiteći ga od vlage i UV zračenja.

Za sve tipove drveta

Bez obzira na to koju vrstu drveta koristite, Valtti Akvacolor će ga dekorisati i zaštititi. Glazura se može primeniti za impregnaciju spoljašnje drvene podloge koje su pod pritiskom i tretirane toplotom.

Nijanse

Valtti Akvacolor baza je bezbojna, ali se lazura može nijansirati prema Tikkurila Valtti Wood Finishes ton karti.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
28.10.2013
(Previous date 02.05.2013)
 

Valtti Akvacolor - polutransparentni završni lazurni premaz

Opis
Vodorazredivi polu transparentni završni lazurni premaz drveta u eksterijeru.
Karakteristike proizvoda

Vodorazredivi, polu – transparentni premaz na bazi prirodnog ulja za  spoljašnju upotrebu na drvetu. U sastav proizvoda ulazi alkidno biljno ulje. Dostupan u mnogim atraktivnim bojama. Valtti Akvacolor prodire i poboljšava prirodnu lepotu drveta i uslovljava usporavanje negativnih efekata vlage i atmosfere.

Preporučena upotreba
Koristi se za farbanje obloženog drveta, prozorskih ramova, ograde. Može se primeniti na neebojene ili prethodno bojom tretirane drvene strukture. Pogodan za spoljašnje površine, glatke ili rezane građe, kod impregniranog i termički modifikovanog drveta.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for exterior walls The paint is water-borne Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l
Bazne boje
EP
Paleta boja
Nijanse dostupne po Tikkurila Valtti ton karti.
Uvek koristite nijansirnu boju. Konačnu nijansu možete videti tek nakon što je boja suva.

Pokrivnost

Glatke površine: 8-12 8-12 m2/l po nanetom sloju.  Stvarna potrošnja zavisi od velikog broja faktora kao što su poroznost, tekstura, stepen vlažnosti podloge.

Pakvanje konzervi
0.9 l, 2.7 l, 9 l and 18 l
Razređivač
Water
Metod primene

Četka ili sprej.

Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Površina suva na dodir 2-3 sata nakon nanošenja, razmak između slojeva najmanje 24h. Niska temperature I visoka vlažnost vazduha produžiće vreme sušenja. Prvih nekoliko dana izbegavajte mehanički pritisak na površinu dok boja ne dostigne svoju konačnu čvrstinu.

Sadržaj čvrste materije
Približno 22% u zavisnosti od boje.
Gustina
n. 1.0 kg/l, ISO 2811.
Skladištenje
Zaštititi od mraza.
Slabo zatvorena ili polu prazna konzerva se ne može dugoročno skladištiti.Koristite sadržaj otvorene konzerve tokom iste sezone farbanja, jer karakteristike proizvoda mogu varirati u otvorenoj konzervi.
Šifra proizvoda
4500070

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Sve površine koje se farbaju moraju biti suve, sadržaj vlage u drvetu ispod 20%, temperatura vazduha površine drveta najmanje + 5°C, a relativna vlažnost vazduha ispod 80%. Najbolji radni uslovi postižu se po oblačnom ali suvom vremenu, sa temperaturom +10 - +20°C.
Priprema
Nebojene površine:
Očistite površine od prljavštine i prašine koristeći čeličnu ili četku za ribanje. Površine prekrivene plesni operite sa Tikkurila Homeenpois ili Tehopesu Super Clean sredstvom za čišćenje, prema uputstvima proizvođača. Pre nanošenja boje, na površinu nanesite Valtti Akvabase prajmer.

Površine koje su prethodno tretirane polu-transparentnom bojom:
Uklonite labav materijal sa drvene površine koristeći strugač i / ili čelične četke. Očistite površinu i isperite Homeenpoisto ili Tehopesu Super Clean sredstvom za čišćenje, ako je potrebno. Primerišite drvene površine sa Valtti Base ili Valtti Akvabase.

Priming
U ranoj fazi izgradnje naneti osnovni sloj Valtti Base ili Valtti Akvabase, koji treba da se primeni na sve spoljašnje površine koje prethodno nisu tretirane ili vakum impregnirane.
Treatment
Sačuvajte uzorak nijansirane Valtti Akvacolor koju ste koristili za farbanje površine, a novu boju miksajte u jednoj kanti kako bi se izbegle moguće razlike u nijansi. Dobro promešajte pre i tokom upotrebe. Nanesite Valtti Akvacolor ravnomerno i kontinuirano duž površine ili na nekoliko dasaka kako bi se izbeglo preklapanje.

Nanesite dva sloja na glatke i rezane površine u tankim slojevima. Uvek koristite zatamnjeni proizvod za prekrivanje nove površine.

Proveriti stanje tretirane površine i osvežite boju kada je to potrebno. Na interval održavanja utiču lokacija i vremenski uslovi.
Proverite stanje drveta i funkcionalnost strukture pre nanošenja završnog sloja. Pogledajte više informacija na http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces
Čišćenje alata
Očistite vodom i sapunom odmah nakon upotrebe. Isprati vodom. Tikkurila sredstvo za čišćenje se preporučuje za uklanjanje stvrdnute boje.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
(kategorija A/e) 130g/l(2010)
Valtti Akvacolor sadrži VOC max. 130 g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Sadrži kobalt oktoat i ja - jod - 2 - propinil butilkarbamata. Može izazvati alergijsku reakciju. Bezbednosni list je dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Valtti Akvacolor

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljišta. Reciklirajte prazne limenke ili ih odložite u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima. Zapaljivo! Čišćenje krpom, brušenje ili rasipanje boje koji sadrži proizvod može stvoriti vatru po samopaljenju. Otpad ovako treba prikupiti i čuvati u vodi pre odlaganja, ili sušiti poželjno na otvorenom ili odmah spaliti.
TRANSPORT
VAK/ADR -
sre140414 / ssa110308 / mli201106 / kmm050612 / lko191106 / 450-s

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!