Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Valtti Complete

Lazurni premaz sa voskom za drvo za impregnaciju i dekoraciju drvenih površina u eksterijeru.


KiiltäväMatta
The coverage of the paint on rough surfaces
20
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
20
m2/l

Otpornost na vremenske uslove 

Proizvod pruža najveću otpornost na vremenske uslove, kao što su kiše, vlaga i temperaturne razlike. Takođe sadrži filtere koji površinu štite od UV zračenja.

Efektivna i sveobuhvatna zaštita

Površina premazana Valtti Complete lazurnim premazom postaje otporna na mikrobe, ne puca i ne ljušti se. Zahvaljujući vosku, površina ima odličnu otpornost na ogrebotine i abraziju.


Dekoracija

Impregnacija poboljšava prirodnu lepotu i strukturu drveta, sadrži visoko kvalitetne pigmente. Dostupan je u širokom spektru atraktivnih i trajnih boja.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
25.02.2016
 

Valtti Complete - Uljani lazurni premaz sa voskom za drvo

Opis
Uljani lazurni premaz sa voskom za drvo.
Karakteristike proizvoda

Preporučena upotreba
Proizvod je namenjen za ograde, naslone na stepeništima i balkonima, baštenski nameštaj, brvna, vrata, prozore, itd. Za zaštitu terasa, stepeništa i podova preporučujemo upotrebu Tikkurila Valttii Wood oil.

TEHNIČKI PODACI
The paint is matt
The coverage of the paint on rough surfaces
20
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
20
m2/l
Bazne boje
EC
Paleta boja
Nijanse iz Tikkurila ton karte za lazurne premaze, Valtti. Završna nijansa zavisi od vrste drveta, originalne boje površine, pripreme površine i načina primene.
Stepen sjaja
Matt
Pokrivnost

Do 20 m2/l po sloju za glatke drvene površine. Realna mera razmazivanja zavisi od apsorpcionih svojstava površine i metoda primene.

Pakvanje konzervi
0,9l; 2,7l; 9l
Metod primene
Valjak ili četka.
Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha
Suv na dodir posle nekoliko sati; ponovo premazati posle 24 časova. Niska temperatura i velika vlažnost vazduha će produžiti vreme sušenja površine.
Sadržaj čvrste materije
23% u zavisnosti od boje.
Gustina
0,91 kg/l
Skladištenje
Proizvod treba da se čuva i prevozi u čvrsto zatvorenoj ambalaži koja je zaštićena od uticaja atmosferskih uslova. Temperatura skladišta i transporta treba da bude od +5°C do +25°C.

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Sve površine koje se farbaju moraju biti suve, vlažnost drveta ispod 20%. Primena na temperaturi vazduha najmanje +5°C, i relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema
Pre primene sve površine i oštre ivice treba da budu zaobljene sa npr. šmirgl-papirom. Površine koje se farbaju treba da budu temeljno očišćene od kore, vlaknaste srži sa drveta, zemljišta, masti, ulja, buđi, voska, gljiva, štetočina ili ostalih zagađenja koja smanjuju prianjanje površine. Ukloniti kreč, cement ili ljuspice od maltera, ukoliko ostane na drvetu one mogu da utiču na trajnost primenjenih površina. Ukloniti čvor (nedostatak napuniti sa čistim drvetom) ili ostaviti (zaštititi sa posebnim hemijskim sredstvima). Nedostatke i oštećenja treba da budu ispunjene sa drvetom, oštećena mesta, pukotine treba da budu ispunjenje sa kitom za drvo u nijansi koja je malo svetlija od potrebne nijanse. Preporučuje se upotreba Tikkurila proizvoda za uklanjanje i čišćenje buđi. Sve prethodno ofarbane, obojene i ispunjene površine, moraju da se izbruse i izravnaju da omoguće drvetu apsorpciju. Ako je potrebno ukloniti potpuno ceo sloj. U slučaju farbanja starih površina, preporuka je da se uradi test farbanje. Pozitivan rezultat testa odlučuje o konačnoj upotrebi ovog proizvoda. Zaštititi biljke od prskanja Valtti Complete tokom primene.
Treatment
Dobro promešati pre upotrebe i tokom primene. Primena sa četkom ili sa sprejom. Primeniti obilno svugde, posebno obraćajući pažnju na krajeve drveta, zglobove, pukotine. Primeniti debeo sloj na krajevima teksture drveta. Preporučuje se primena 2 sloja Valtti Complete, zahvaljujući tome imaćemo jaču površinu i intenzivniju boju, sa razmakom od 24 časa od prvog sloja.
Čišćenje alata
Obrisati višak boje sa alata pre čišćenja. Očistiti alat sa Everal Thinner 1050 ili White Spirit.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
Kategorija A/a. Od 2010 godine prihvatljiv sadržaj kod VOC - 700 g/l. Proizvod sadrži ispod: 700 g/l VOC.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Sadrži: Terpentin, 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-one. Zapaljiv. Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom. Štetno za vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini. Čuvati van domašaja dece. Ne udisati isparenja/sprej. Izbegavati kontakt sa kožom. Ne ispuštati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice. Ako se proguta hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu. Bezbednosni List je dostupan na zahtev.
TDS_Tikkurila Valtti Complete

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Ne treba dozvoliti proizvodu da uđe u odvodne cevi, zemljište ili vodene izvore. Prazne konzerve i tečan otpad treba da se reciklira ili odlaže u skladu sa lokalnim propisima. Uništiti otpad u skladu prema propisima koja su data od strane lokalnih vlasti. Rizik od samo-zapaljenja! Materijali kao što su krpe za čišćenje i papirni ubrusi, koji su kontaminirani sa ovim proizvodom, prašinom od brušenja ili višak spreja koji sadrži proizvod mogu spontano da se samo-zapale nekoliko sati kasnije. Da bi se izbegao rizik od požara, sav kontaminirani materijali treba da bude stavljen u kontejner koji je natopljen sa vodom ili da bude izložen na ravnom u jednom sloju po mogućstvu napolju da se suši ili odmah da se spali. Kontaminirani materijali treba da budu uklonjeni sa radnog mesta na kraju svakog radnog dana i da se čuvaju napolju.
TRANSPORT
-
-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!