Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Valtti Opaque - akrilna pokrivna boja

Specijalna alkid modifikovana pokrivna boja na bazi akrilata za zaštitu i dekoraciju raznih vrsta drvenih površina u eksterijeru.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for exterior wallsThe paint is water-borneTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Čuva strukturu drveta

Kvalitetno pokrivno bojenje prirodne teksture drveta, visoka pokrivnost, lako nanošenje, visoka elastičnost, ekstremna izdržljivost. Štiti drvo od klimatskih uslova.

o

Zaštita od vlage i buđi

Valtti opaque, završni premaz za zaštitu i dekoraciju drvenih površina, je otporan na atmosferske i mehaničke uticaje. Ovaj premaz je vodoodbojan i kao takav dugoročno štiti drvene površine.

Za nove i tretirane površine

Valtti Opaque ima odličnu pokrivnu moć, što omogućava primenu premaza kako na novim, tako i na starim, ranije tretiranim površinama. Daje prelepi polu-mat izgled površini, i dostupan je u 30 nijansi prema ton karti Valtti_OpaqueTikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
02.05.2014
(Previous date 02.05.2013)
 

Valtti Opaque - Akrilna pokrivna boja za drvo

Opis
Specijalna alkid modifikovana pokrivna boja na bazi akrilata za zaštitu i dekoraciju raznih vrsta drvenih površina u eksterijeru.
Karakteristike proizvoda

Nudi dobru otpornost na vremenske uslove, fleksibilan i izuzetno izdržljiv, lako održavajući finiš. Valtti boja je otporna na vlagu i ne puca, ne ljušti se I ne stvara vazdušne mehure.

Preporučena upotreba
Koristi se za prirodne teksture drveta, nadstrešice, prozorske ramove i slično. Može se koristiti za nove površine, ali i za površine koje su prethodno tretirane Valtti Opaque bojom ili poluprovidnom bojom za drvo. Pogodan je za glatke i rezane drvene površine kao i za impregnirano drvo. Pogodan takođe i za industrijski isprajmirane drvene površine. Nije pogodan za primenu na podovima.

TEHNIČKI PODACI
The paint is suitable for exterior walls The paint is semi-matt The paint is water-borne Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Bazne boje
VVA and VC
Colour Cards
Stepen sjaja
Semi-matt
Pokrivnost

Za glatke I ravne površine 8-10m2/l po jednom sloju. Za hrapave površine 4-6m2/l po sloju. Vlažno drvo debljine oko 100-250 mm po sloju, a suva površina 40-100 mm po sloju. Stvarna potrošnja zavisi od velikog broja faktora, kao sto su tekstura površine, poroznost i sadržaj vlage.

Pakvanje konzervi
0.9 l, 2.7 l, 9 l and 18 l
Razređivač
Water
Metod primene
Četkom ili prskalicom. Poliester i najlon boje četke su najbolje za primenu i nanošenje Valtti Opaque boje.
Na aparatu za prskanje koristite nastavak od 0.018 " - 0.023 "
Ako je potrebno razredite boju do 10% sa vodom.
Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Suva na dodir sat vremena nakon nanošenja, a razmak između nanošenja slojeva je 2 sata. Niske temperature I visoka vlažnost vazduha usporiće poces sušenja.

Sadržaj čvrste materije
Približno 30-37%, u zavisnosti od boje.
Gustina
1.1 - 1.2 kg/l, ISO 2811
Skladištenje
Zaštititi od mraza.

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se farba mora da bude suva, vlažnost drveta ispod 20%, temperature vazduha najmanje +50C, a relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema
Površine moraju biti čiste, suve, i bez masnoće, prljavštine, ulja,voska i rđe, bez rastresitog materijala i površinske kontaminacije. Uklonite staru boju sa prethodno obojene površine čeličnom četkom. Operite površine sa Homeenpoisto sredstvom za uklanjanje buđi, u skladu sa uputstvima. Zardjale metalne delove poput glave eksera tretirajte Rostek Super Metal prajmerom. Osigurati da postojeći sjajni, sjajno obojeni i punjeni delovi površine budu u ravni. Uverite se da su sve površine temeljno pripremljene pre prajmirisanja i bojenja. Uverite se su drvena obloga, nadstrešica i drvene lajsne adekvatno pričvršćene sa nekorozivnim tiplovima.
Napomena: Moguće su uočljive promene boje na svetlije, koje se mogu javiti na čvorovima i na smolastim površinama drveta. Posebna pažnja u vezi sa pripremom I primenom farbe preporučuje se prilikom farbanja hrasta, tikovine, mahagonije koji sadrže ulje i vodorasrvorivi tanin koji može usporiti sušenje i prijanjanje površinskih slojeva ali i obezbojiti završenu površinu.

Priming
Novo, nebojeno drvo prajmerišite u najranijoj mogućoj fazi izgradnje, na sve delove površine pre bojenja drveta nanesite prajmer.
Napomena: osnovni sloj od Valtti Base ili Valtti Akvabase treba da se primeni na spoljašnje drvene površine koje nisu prethodno tretirane.

Premazivanje
Mešati boju pre upotrebe. Valtti Opakque obično koristi u originalnoj boji, bez nijansiranja,ako je potrebno-boju razrediti vodom. Nanesite dva sloja sa četkom ili prskanjem nove površine, kod već bojenih površina nanesite jedan ili dva sloja, u zavisnosti od razlike u boji podloge i stanja površine koja se boji. Kod farbanja impregniranog drveta svetlim bojama, nanesite dva ili tri sloja. Sačuvajte dovoljno rezervne boje ukoliko pravite nijansu, kako bi postigli jednaku boju, i kako bi se izbegle moguće razlike u boji.
Čišćenje alata
Alat očistite vodom odmah nakon upotrebe.
Uputstvo za održavanje
Nakon farbanja oprezno rukovati površinom. Boja će postići svoju konačnu tvrdoću i trajnost posle 4 nedelje pod normalnim uslovima. Ubrzo nakon tretmana površine može se lagano očistiti sa mekom četkom ili vlažnom krpom.
Zaprljane površine se mogu čistiti najranije mesec dana posle farbanja koristeći Tikkurila Huoltopesu ( 1 deo Huoltopesu, 10 delova vode) sredstvo za čišćenje. Za uklanjanje fleka i čišćenje veoma prljave površine koristiti jači rastvor Huoltopesu (1:1). Nakon pranja površinu isprati i ostaviti da se osuši.
Maintenance treatment
Valitti Opaque se može prefarbati koristeći isto Valtti, a ukoliko se koristi ista nijansa, dovoljan je jedan sloj boje.

Upozorenje. Može izazvati alergijsku reakciju kože. Otrovan za vodene organizme sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Ako je potreban medicinski savet, ambalažu proizvoda ili etiketu imati pri ruci. Izbegavajte udisanje čestica . Nositi zaštitne rukavice. Koristite isključivo na otvorenom prostoru ili u prostoru sa dobrom ventilacijom.
Ukoliko dođe u kontakt sa kožom: Oprati sa puno sapuna i vode.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
(kategorija A/e) 130g/l(2010)

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sadrži male količine senzibilisanja supstanci: 3 -jodo- 2 -propinil butilkarbamata , 1,2- benzizotiazol- 3 (2H) -ona i reakcija masa : 5 -hloro-2 -metil- 4- izotiazolin- 3-on [ EO br. 247-500-7 ] i 2-metil - 2Hisothiazol -3 - on [ EC br. 220-239-6] (3: 1). Bezbednosna lista dostupna je na zahtev
TDS_Tikkurila Valtti Opaque (Vinha)

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljišta. Reciklirajte prazne limenke ili bacati ih u skladu sa lokalnim propisima. Uništiti tečni otpad u skladu sa lokalnim propisima za opasni otpad.
TRANSPORT
ADR/RID 9 III
sre110614 / akk120614 / lko191106 / 300-s

Colors

Ton karta za Valtti Opaque

Established in 1862, Tikkurila develops, markets and produces paints and coatings for DIY and professional users and for industrial applications. Tikkurila combines the traditions of paintmaking with the latest technological achievements and environmental awareness. The consistently high quality of products and services is ensured by extremely capable staff, innovative R&D, highly automated production technology and efficient logistics. The Group has extensive experience in using tinting systems and marketing branded products.

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!